Yi Zhou
Yi Zhou
Graduate Student

Research Areas

  • Electromagnetic theory
  • High-frequency circuits