YiRang Shin
YiRang Shin
Graduate Student

Graduate Advisor

  • Yun-Sheng Chen (PHD)

Research Areas

  • Biomedical imaging