skip to main content
Zhengchang Kou
Zhengchang Kou

Zhengchang Kou

Graduate Student

Graduate Advisor

  • Michael L. Oelze (MS)

Research Areas

  • Biomedical imaging