Yuechen Wang
Yuechen Wang
Graduate Student

Graduate Advisor

  • Xu Chen (MS)

Research Areas

  • Electronic packaging